O NAS

FIRMA 3 CITY GROUP sp. z.o.o ZAJMUJE SIĘ USŁUGAMI DETEKTYWISTYCZNYMI WPISANYMI W REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W MSWiA - RD-159/2017.

FIRMA 3 CITY GROUP sp. z.o.o. ŚWIADCZY RÓWNIEŻ USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY OSÓB I MIENIA NA PODSTAWIE KONCESJI MSWiA - L-0240/19.

POSIADA ZESPÓŁ BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH, KTÓRZY ZBIERALI SWOJE DOŚWIADCZENIE PRZEZ WIELE LAT PRACY CO GWARANTUJE PROFESJONALNE WYKONANIE ZLECONYCH USŁUG, INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO KLIENTA. GWARANTUJEMY ANONIMOWOŚĆ I FACHOWE ROZWIĄZANIE TWOJEGO PROBLEMU.

OFERTA

 • obserwacja osób,
 • poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się,
 • ustalenie miejsca pracy i żródła utrzymania,
 • sprawdzenie i ustalenie okoliczności związanych z opieką nad dziećmi przez współmałżonka,
 • ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu,
 • wywiad środowiskowy,
 • wykrywanie zdrady {małżeńskiej, partnera i partnerki},
 • sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa dziecka,
 • zbieranie dowodów w sprawach rodzinnych, cywilnych i karnych,
 • ustalanie sprawców {zapobieganie} złośliwego niepokojenia {stalkingu}, zniesławienia czy oszczerstwa {także w internecie}.
 • sprawdzanie kandydatów na pracowników {kariera zawodowa, karalnosć, weryfikacja świadectw szkolnych/uczelni, zaswiadczeń o kursach, referencji },
 • kontrola pracownika, wykrywanie przestępstw pracowniczych, kontrola wykorzystania zwolnienia lekarskiego zgodnie z przeznaczeniem, wykonywanie tzw. „fuch na boku”,
 • weryfikacja wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności oraz weryfikacja przedstawionych dokumentów,
 • wywiad gospodarczy,
 • wykrywanie nieuczciwej konkurencji,
 • zbieranie i weryfikacja dowodów w sprawach gospodarczych, cywilnych i karnych oraz innych,
 • sprawdzenie wiarygodności informacji dotyczących wypadków w pracy, w drodze do pracy i z domu oraz weryfikacja doznanych uszkodzeń ciała,
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w biznesie,
 • wprowadzenie tajemniczego klienta
 • weryfikacja prawdziwości danych zawartych w materiale procesowym,
 • weryfikacja wiarygodności osób i dokumentów,
 • pomoc w rozpoznawaniu i ustaleniu oraz weryfikacji danych dotyczących osób, zdarzeń,
 • poszukiwanie osób, mienia na terenie Polski i państw UE,
 • realizacja określonych czynności włącznie z obserwacją i właściwe ich udokumentowanie,
 • ustalenia majątkowe,
 • czynności w postępowaniu sądowym.
 • profesjonalna ochrona fizyczna osób,
 • ochrona VIP uczestników konferencji-bankietówbiznesowych, wydarzeń rozrywkowych,
 • sprawdzenie i przygotowanie pomieszczeń pod względem bezpieczeństwa podczas imprez biznesowych/rozrywkowych,
 • ochrona VIP w trakcie pobytu i przemieszczania się po terenie Polski/UE,
 • asysta przy czynnościach windykacyjnych,
 • asysta przy czynnościach kuratorskich,
 • doradztwo i szkolenia w tematyce bezpieczeństwa,
 • certyfikowne szkolenia z zakresu ochrony osób i mienia.
 • wykrywanie i lokalizacja urządzeń podsłuchowych,
 • zagłuszanie urzadzeń podsłuchowych,
 • analiza urządzeń mobilnych pod kątem instalacji oprogramowania szpiegującego,
 • projektowanie i wykonywanie bezpiecznych pomieszczeń do prowadzenia poufnych rozmów biznesowych,
 • odzyskiwanie danych z nośników.